Maak een donatie over.

Wilt u een bijdrage leveren aan een leuke vakantieweek voor mensen met een verstandelijke beperking en daarmee ons werk ondersteunen? Maak dan een donatie over.


Onze iDeal betaal optie is tijdelijk niet in gebruik.


U kunt ook een bedrag zelf overmaken op:

rekeningnummer NL 39 RABO 01 05 26 06 49

t.n.v. Stichting Het Struikske inz Sprinkhaankampen

o.v.v. Donatie Sprinkhaankamp


Aanvullende informatie

De vakanties worden georganiseerd onder verantwoordelijkheid van de Vereniging van ouders en verwanten van mensen met een verstandelijke beperking (VOGG) en het samenwerkingsverband KansPlus/Sien Regio Eindhoven-Helmond. Zie ook: www.kansplus-sien.nl

De projectmedewerkers Vrije Tijd van MEE Eindhoven en De Kempen bieden ondersteuning bij de organisatie van het vakantie aanbod.

De doelstelling is mensen met een verstandelijke beperking een fijne vakantie bieden, onder deskundige begeleiding van vrijwilligers. De vakanties zijn in de eerste plaats iedereen met een verstandelijk beperking die thuiswonend zijn. Als de deelnemers met vakantie zijn, kunnen de ouders/verwanten er ook eens op uit trekken.

De vakanties worden mogelijk gemaakt door de grote inzet van vrijwilligers. Zij besteden veel tijd aan het organiseren en uitvoeren van de vakanties. Voor ieder kamp zijn regelmatig nieuwe vrijwilligers nodig. Om hiervoor in aanmerking te komen hoeft men geen ervaring in de omgang met gehandicapte mensen te hebben. Wat wél belangrijk is, is dat men vanuit een positieve belangstelling activiteiten met de deelnemers wil ondernemen. Ervaren vrijwilligers ondersteunen de nieuwe mensen bij de werkzaamheden tijdens de vakantie kampen.